Guldkortskontrakt

Kontrakt gällande Guldkort samt Guldnyckel för Byarnas hus

 • Guldkort berättigar till en fast timme i veckan och fri tillgång till övriga lediga tider.
 • Kostnaden för Guldkort är för närvarande 1 200 kr (beslut årsmöte 100316).
 • TIF kan avboka guldtid vid egna arrangemang.
 • Guldkortet är ett familjekort och får användas av samtliga familjemedlemmar.
 • Nyckel kvitteras ut för varje guldkortsperiod, mot en depositionsavgift på 100 kr. Vid förekommen nyckel debiteras 600 kr.
 • Byarnas hus får bara användas för idrottsaktiviteter under guldkortstid.
 • TIF ansvarar inte för värdesaker eller ytterkläder.
 • Skada på anläggning eller inventarier som orsakats av guldkortsinnehavare ersätts av denne.
 • Guldkortsinnehavare ansvarar för att dörrar är låsta och fönster stängda när lokalen lämnas.
 • Rökning är förbjuden i Byarnas Hus. Alkoholförtäring får inte förekomma under guldkortstid.
 • Idrottsförbundets dopingpatruller ska gess tillträde till Byarnas Hus.
 • Bryter hyresgästen mot ordningsreglerna kan TIF besluta om omedelbar uppsägning av kontraktet.
 • Medlemskap i TIF är ett krav för att kunna teckna avtal.
 • I kontraktet ingår ett städtillfälle per termin.
 • Den som avsagt sig förnyelse av Guldkortstid men inte återlämnat nyckel inom 3 månader från årsskiftet faktureras 1 000 kr. Beslutet gäller från och med årsmötet 2009 (12 mars).
 • Målsman ansvarar för säkerheten när barn vistas i Byarnas hus. Barn och ungdomar bör därför inte vistas ensamma i lokalerna (medlemsmöte 080512).
 • Införandet av Guldnyckel till en kostnad som beslutas av årsmötet, för närvarande 1 000 kr. Med Guldnyckel har man inte någon egen bokad tid i Byarnas hus, i övrigt gäller samma regler som för Guldkortstid. Komplettering beslutat av årsmötet 100316.