Uthyrningsreglemente för Byarnas hus

  • För lokalbokning och nyckelhantering ansvarar person som utses av Tväråbäckbygdens Intresseförening, TIF.
  • Föreningar som registrerat sig i Vännäs kommuns föreningsregister får 50 % hyresrabatt.
  • Företag, privatpersoner och föreningar från annan kommun betalar full taxa.
  • Tväråbäckbygdens föreningar har företräde vid bokning av lokalen.
  • Vid längre sammanhängande hyrestid, 10 månader eller längre, ges möjlighet att förhandla om särskild hyresrabatt.
  • Bokning bör göras minst sju dagar innan uthyrningsdagen.
  • Bokning för återkommande aktiviteter görs i god tid innan säsongstarten.
  • Avbokning ska meddelas snarast möjligt, dock minst tre dagar före bokad tid. Avbokas senare debiteras hyra.
  • Bryter hyresgästen mot ordningsreglerna kan uppsägning beslutas med omedelbar verkan.
  • TIF kan avboka hyresgäst för egna arrangemang.