Kontakta oss

Styrelsen

Ordförande
Kristina Ulvcrona, 070-651 54 56

Vice ordförande
Kia Jonsson, 073-811 46 84

Sekreterare
Lena Näslund, 070-360 85 32

Kassör
Bo Öberg, 076-142 53 58

Ledamot
Greger Nordlund, 070-663 30 33

Ersättare
Emilia Häggblom, 070-674 68 88
Niklas Schaeder
, 072-577 99 81

Hemsidan

Webmaster
Tommy Dellmar

Administratör
Barbro Johansson

Assistent
Linda Stenberg, 070-605 81 38

Andra kontaktombud

EFS Tväråbäck
Bo Öberg

Stärkesmarks byaförening
Ulla Karlsson

Centern
Jan-Olof Bingebo

Trädgårdssällskapet
Annica Johansson

Vännäs Musik & Teaterförening
Emilia Häggblom, 070-674 68 88

NK Lundströms Trä
Mattias Lundström

LRF
Greger Nordlund

TIK
Ulla Sjöström-Stridfeldt

Jämteböleortens bygdegårdsförning
Gulli Bergström, 070-233 41 91

Fiskevårdsområde
Fredrik Nilsson

Gullsjö byaförening
Annica Johansson

Festkommitté
Gun Eriksson, 070-211 72 00

Valberedning
Ingrid Marklund

Tvärnytt
Barbro Johansson, 073-089 70 54

Vaktmästargrupp
Hans-Olov Henriksson, 076-652 15 93

Uthyrningsgrupp
Linda Stenberg, 070-605 81 38