Nyheter

Pendeltåg Vännäs – Umeå C – Umeå Ö (NUS)  Norrtåg trafikerar sträckan.

Länstrafikens giltiga biljettyper

Ombord på tåget kan du köpa enkelbiljett med kontanter eller alla betalkort förutom Maestro och Visa Elektron. Mer information; Kundtjänst 0771-75 75 75, www.norrtag.se

De kort som gäller för att resa både med tåg och buss är:

  • Länskort 30 dagar
  • Periodkort 30 dagar (t ex Vännäs – Umeå) gäller även med övergång till tätortstrafiken i Umeå.
  • Årskort
  • Seniorkort
  • Skolkort
  • Pendlarkorten som gäller på både buss och tåg säljs på Länstrafikens ordinarie försäljningsställen; Umeå busstation, Ultras Information på Vasaplan, Norrlands Universitetssjukhus (Nus gamla onkologen) och på bussen. (Undvik att köpa kortet på bussen med anledning av risk för förseningar)

Pendlarparkering vid Vännäs Resecenter (järnvägs-/busstation)
30 motorvärmarplatser för resenärer med pendeltåg och buss har byggts inför pendeltågsstarten.
Vintern 2011/2012 är avgiftsfri, men plats ska bokas, mer information Vännäs kommun receptionen 0935-140 01, 0935-140 00. E-post: vannas.kommun@vannas.se

Ny bussturlista

Länstrafikens bussar får ny turlista från 1 januari 2012, förändrade avgångs-, ankomsttider och färdvägar.
Kommande turlista fr.o.m. 2012-01-01 gäller för både pendeltåg och buss. Linje 15 går norr om Umeälven och linje 55 söder om Umeälven.
Linje 15 Vännäs – Umeå

  • Linje 15 mellan Vännäs och Umeå kommer INTE att angöra Vännäs Resecenter (Vännäs busstation/järnvägsstation); turerna kommer att gå direkt till och från Lägret via Umevägen 6 (Familjecenter).
  • Linje 15 mellan Bjurholm och Vännäs för anslutning till pendeltåget kommer att gå över Lägret till Vännäs Resecenter.

Linje 55 Vännäsby – Sörfors – Umeå

Södra sidan älven får en busslinje mellan Vännäsby och Umeå som vänder vid Vännäsby skola förutom de turer som har skolelever som resenärer. Vid turer med skolelever morgon och eftermiddag går bussen till och från Vännäs Resecenter.

Mer information

Samlingsturlista för både buss och tåg kommer att skickas ut till samtliga hushåll och företag i Vännäs och Bjurholm.
Vill du ha mer information vänligen kontakta Länstrafikens Kundservice på telefon 0771-100 110, se turlistor på www.tabussen.nu eller via länk från Vännäs kommun www.vannas.se/kollektivtrafik.