Skolhuset

VI VILL TA ÖVER SKOLHUSET! / Läs mer…

På stormötet i Byarnas Hus den 14 januari diskuterades skolhusets framtid. TIF:s styrelse presenterade läget i förhandlingarna och fakta om huset, samt de idéer till verksamhet som finns. Efter diskussion i positiv anda beslutade mötet:

  • TIF:s styrelse ska gå vidare med en överenskommelse med Vännäs kommun om att ta över skolhuset.
  • TIF begär en besiktning av huset innan köpeavtalet skrivs på.
  • Avtalet med kommunen skrivs med förbehållet att köpet genomförs under förutsättning att TIF:S årsmöte säger ja.

Vi jobbar alltså vidare med att utveckla skolhuset och utveckla byarna!

TIF:s styrelse/Ingrid Marklund

ANGÅENDE SKOLHUSET / Läs mer…

Det surras om skolan:

”Jag vill inte ha ett spökhus mitt i byn!”
”Låt kommunen ta ansvar för sina beslut, de kan behålla huset!”
”Skolhuset är ju en möjlighet att utveckla något nytt – och att behålla förskolan!”

Ja, hur ska vi göra med skolhuset i Tväråbäck? Det är en stor och viktig fråga som inte är alldeles lätt att ta ställning i. Många kloka huvuden behövs.

Kom! Det handlar om en viktig framtidsfråga, som berör oss alla som bor här. Vill du att vi ska satsa på att behålla skolhuset som en samlingspunkt i byn med stora möjligheter? Tror du att det blir för betungande för oss, för dyrt och för jobbigt? Eller vet du inte riktigt vad du tycker? Kom i vilket fall – alla tankar och frågor behöver läggas fram på bordet.

POWERPOINTPRESENTATION angående SKOLHUSET

Klicka på länken som följer och välj ”spara fil”: Presentationen