Sjöar & Bäckar

I bygden finns Jämteböle-Stärkesmark-Tväråns fiskevårdsområde.

Fiskevårdsområdet är till antalet vatten, det största inom Vännäs kommun.

I Långtjärn finns inplanterad regnbåge och röding.

I Tvärån kan man fiska harr och öring.

Dessutom finns ytterligare ett 10-tal vatten med i huvudsak gädda och abborre att fiska i.