Ordningsregler

Ordningsregler vid hyra av Byarnas Hus

(050227)

 • Hyresgästen är ansvarig för den verksamhet som bedrivs i lokalen.
 • Ansvarig ledare, minst 18 år, ska alltid finnas närvarande. Dispens kan ges av TIF.
 • Hyresgästen ansvarar för utkvitterad nyckel. Förkommen nyckel debiteras.
 • Lokalen får inte användas annan tid eller för annan verksamhet än vad som överenskommits vid bokningen. Behövs tillstånd för verksamhet ansvarar hyresgästen för att skaffa detta.
 • TIF ansvarar inte för ytterkläder eller andra tillhörigheter.
 • Skada på anläggning och inventarier som görs av hyresgästen eller mötesdeltagare ersätts av hyresgästen. Skadan ska snarast rapporteras till bokningsansvarig i TIF.
 • Vid arrangemang: Innan lokalen lämnas ska utnyttjade utrymmen städas. Detta gäller även utanför ingångarna (fimpar etc.). Golv ska dammsugas och våttorkas, bord och stolar torkas och ställas undan på för därför avsedd plats, porslin diskas, toaletter rengöras etc. Vid undermålig städning debiteras extra­städning.
 • Vid idrottsaktiviteter: Se till att du lämnar lokalen i det skick du själv vill finna den!
 • Vid dans eller liknande aktiviteter ska skyddsgolvet läggas ut.
 • Hyresgästen ska se till att fönster är stängda och dörrar låsta när lokalen lämnas.
 • Rökning är förbjuden i Byarnas Hus.
 • Alkoholförtäring får inte förekomma när Byarnas Hus upplåts för offentliga arrangemang.
 • Idrottsförbundets dopningspatruller ska ges tillträde. Person som har fällts för dopning är avstängd från Byarnas hus under den tid personen är avstängd av Riksidrottsförbundets egna organ.

 

Önskas extravärme i Byarnas hus ansvarar hyresgästen själv för att detta ordnas exempelvis genom att kontakta någon ur vaktmästargruppen. Lokalen håller normalt sett 16 grader.