Om Tväråbäcksbygden

Tväråbäcksbygden består av 21 byar med cirka 170 hushåll. Byn Tväråbäck har ett 50-tal hushåll och är navet i bygden. I Tväråbäck har vi kommunal förskola, ungdomsgård som drivs med ideella krafter, föreningsägda Byarnas Hus med idrotts- och samlingslokal och det f d skolhuset som drivs av ett föreningsägt bolag. Här finns också ett missionshus där EFS har verksamhet med möten, gudstjänster, missionsauktioner m m.

Under sommarmånaderna håller Intresseföreningens Sommarcafé öppet i missionshuset onsdagar och söndagar. Skolan är nedlagd sedan hösten 2013, och skolbarnen bussas sedan dess till Vegaskolan och Hammarskolan i Vännäs. I Vännäs finns också närmaste gymnasieskola, Liljaskolan.

Vi har några arbetsplatser i bygden: Sågen NK Lundströms Trä, med cirka 40 anställda, Vännäs kommuns gruppboende för vuxna med utvecklingsstörning, Agrisera, Bertils Kök & Käk som gör palt och cateringmat, byggföretagen Byggfirman Drömhem och Bingebo bygg, Sunnadalens Islandshästar m fl små- och ensamföretag och mjölkbönder. De flesta byarna har bredband via fibernät.

Det händer mycket i Tväråbäcksbygden, både i Tväråbäck och runt om i byarna. Bygdens stora projekt är idrottshallen/samlingslokalen Byarnas Hus som invigdes 2000 och skolhuset som föreningsägda Tväråbäckshus AB tog över sedan skolan lagts ner. Vi ordnar gympa och träning av olika slag, fester, after work-kvällar, kultur och teater, caféer, loppis, lotterier, marknader och mycket mer. Försäljning av egentillverkade pajböcker, almanackor, uthyrningar med mera gör att pengar kommer in till drift och underhåll av husen.

Det finns också möjlighet att hyra lokaler för olika aktiviteter. I Jämteböle och Stärkesmark har byaföreningarna byastugor där det också går att hyra lokal, och där en rad olika arrangemang ordnas varje år. Bland annat är det hembygdsfest i Jämteböle varje sommar, och i Stärkesmark kommer hundratals besökare till Musikfesten som ordnas vartannat år.

Bygdens föreningar har en paraplyorganisation, Tväråbäcksbygdens Intresseförening, TIF, som består av en styrelse på fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Byarna utser kontaktpersoner som kallas regelbundet till Intresseföreningens möten för utbyte av information och idéer, för bygdens bästa. Tväråbäcks Idrottsklubb, TIK, håller i motionsaktiviteter och motionstävlingar.

Ett stort antal fiskevatten finns i området: Långtjärn och Tvärån med ädelfisk, och vid många av sjöarna finns grillstugor. Fiskevårdsföreningen kontrollerar vattnen. Byarnas miljöer erbjuder många möjligheter för friluftslivet, som ridning, skidåkning, bad och mycket mer.

Visioner för framtiden:

  • Fler hyreslägenheter, både för att unga ges tillfälle till bostad och för att äldre som inte orkar ha kvar sin fastighet ändå får möjlighet att bo kvar i bygden.
  • Friskola för årskurserna 0-3.
  • Tågstopp i Tväråbäck.
  • Värna det öppna kulturlandskapet runt sjöarna.
  • Parkeringsplatser med motorvärmaruttag för att underlätta kollektivåkning.
  • Bättre standard på vägnätet i området.
  • Nybyggnad av villor/enfamiljshus för att öka antalet boende i bygden.

april 2015

Copyright © 2012-2024 TVARABACKSBYGDEN.SE

Allt material som kan ses på sidan är skyddat enligt upphovsrättslagen och ägs av Tväråbäcks Intresseförening, såvida inget annat är angivet.
Inget material på sidan får distribueras, överföras, återanvändas, spridas, modifieras eller användas på annat sätt än för privat bruk utan skriftlig tillåtelse av Tväråbäcks Intresseförening.

Webadministratör: Jim Nordlund
Webmaster: Tommy Dellmar

crossmenu