Rapport från Tväråbäckshus AB

TVÄRNYTT - februari 2015

Bergvärmen är installerad och godkänd. Vi håller på att finjustera för att få bra temperatur i huset och vi väntar på de riktigt kalla dagarna för att se att även då kan hålla en behaglig temperatur.

Fasadrenoveringen kommer att starta i slutet på mars och vara klar innan semestern. Det kommer att vara Drömhem och Bingebo bygg som utför arbetet. Vårt uppdrag blir att måla fasaden efter att allt är klart. Hoppas att så många som möjligt kan hjälpa till med alltifrån målning till att servera fika. Vi återkommer längre fram med detta.

Vinden ska tilläggsisoleras och då behöver den rensas ut. Lördag & Söndag 14-15 februari 10:00-14:00 behövs det några ivriga hjälpsamma människor.

Planerna på ett gym i källaren finns fortfarande men det behövs några frivilliga som tar tag i detta. Lokalen ska renoveras, och iordningställas.

Meddela gärna någon av oss om ni har möjlighet att hjälpa till.

Lennart 070-219 51 61, Ingrid 070-552 11 00, Jan-Olof 070-302 91 26 eller Kristina 070-651 54 56.

TVÄRNYTT - december 2014

Förskoleverksamheten fungerar bra i fina lokaler. Det finns några mindre frågor som ska lösas. Personal och representanter från TvbHus har haft en träff och några frågetecken har rätats ut.

Bertils Kök&Käk producerar palt för fullt och har även cateringverksamhet.

Efter att vi haft stora störningar med pelletspannan så är nu det ett minne blott. Pelletspannan och pelletsmagasinet är sålt och borttaget. Bergvärmen är installerad och fungerar! Detta kommer sänka uppvärmningskostnaderna i skolhuset med nästan 50%, vilket är väldigt positivt.

Vi har flera förfrågningar på fler hyresgäster och vi fortsätter att annonsera för att kunna hyra ut ännu mer. Ett litet förråd är uthyrt.

Vi är jätteglada för att ungdomsgården har startat. Dom har gjort ett fantastiskt arbete med att iordningställa ett av klassrummen.

Under de närmaste tiden så kommer vi att bestämma vilken entreprenör som får uppdraget att renovera norra och västra fasaden under våren. Som en liten förvarning till alla så kommer vår insats i projektet vara att måla fasaderna. Vi kommer samtidigt att passa på att måla Byarnas Hus. Det kommer att behövas många timmar för att få detta klart. Detta återkommer vi till när det närmar sig.

Det finns en idé om att renovera en del av källaren och starta ett gym. Det blir spännande och se vad det kan leda till.

Det finns också tankar om att göra om utemiljön runt skolan. Vi skulle vilja att det finns en bra lekplats både för förskolan men också för alla andra som vill leka av sig. Det skulle vara jättebra om några ville ta på sig uppdraget och planera och genomföra detta.

Det känns förstås tråkigt att vi inte har en skola längre men det är fantastiskt kul att det kunde vändas till något positivt. Det finns aktiviteter i huset och mer kommer det att bli.

Om ni har några funderingar så är ni välkomna att kontakta mig.
För Tväråbäckshus AB gm Lennart Engström, 070-219 51 61, lennart.engstrom@cranab.se

Nya lägenheter i Tväråbäck?

Frågan om det går att bygga nya lägenheter i Tväråbäck har kommit upp sedan Vännäs kommun efterlyst lägenheter för nytillkomna flyktingfamiljer. I nuläget är ingenting beslutat i frågan. Den 5 november bjöd TIF in till ett informationsmöte i Byarnas hus, där kommunalrådet Johan Söderling och inflyttningssamordnaren Elin Eriksson svarade på frågor kring planerna.

Efter det har TIF:s styrelse arbetat vidare med att utreda möjligheten att bygga lägenheter för flyktingar, och vad det i så fall skulle innebära. Ett eventuellt beslut om att satsa på lägenheter tas av TIF:s medlemsmöte. Fortlöpande information om vad som händer i frågan, och kallelser till möten, publiceras här i Tvärnytt.

Två arbetsgrupper har bildats för att gå vidare i utredningsarbetet.

1) Arbetsgrupp för kollektivtrafik Tväråbäck-Vännäs/Umeå. Ingrid M (sammankallande), Jenny L, Samira G, Barbro J. Vi samarbetar med Karolina Johansson och Lina Andersson, Vännäs kommun. Vi har haft ett första möte, och vi kommer att fortsätta med namninsamlingen för tågstopp i Tväråbäck och med att undersöka erfarenheter från Byabussen i Ånge kommun.

Eventuellt kommer en ny resandeenkät att göras. Det gäller att skapa underlag för att påverka dem som beslutar om kollektivtrafiken. Att det går att resa utan egen bil till skola/jobb är en förutsättning för att nytillkomna familjer ska kunna flytta hit, men det är givetvis något som alla kan ha nytta av.

2) Arbetsgrupp för ev. ombyggnad av missionshuset: till lägenheter, Lennart E (sammankallande), Bosse Ö, Johan L, Maggan M-J. Vi samarbetar med Lars-Åke Forsgren, Vännäs kommun.

Vi kommer att kalla till ett nytt informationsmöte när det finns nya saker att berätta. Och, som sagt, beslut i alla stora frågor tas av TIF:s medlemmar.

Kontakta gärna oss i TIF:s styrelse och i arbetsgrupperna om det är något du vill fråga om eller diskutera!
Ingrid Marklund, 070 552 11 00, ingrid.marklund@starkesmark.se

FAQ Frågor och svar!

FRÅGA: Varför ska det byggas lägenheter just för flyktingar?
SVAR: Fler lägenheter behövs i hela Vännäs kommun, bland annat i Tväråbäcksbygden.
Tidigare har vi i TIF undersökt möjligheten att bygga lägenheter i Tväråbäck, men kalkylerna har visat att det skulle bli för dyrt. Byggkostnaden skulle innebära allt för höga hyror. Lägenheter som byggs i redan befintliga hus som anpassas för att hyras ut till nya flyktingar kan få statligt bidrag. Flyktinglägenheter kan alltså vara en möjlighet att få lägenheter byggda till en lägre kostnad än annars.

FRÅGA: Vad händer om en nytillkommen familj vill flytta?
SVAR: Då flyttar de, och lägenheten blir ledig för andra att hyra.

FRÅGA: Från vilka länder skulle flyktingarna komma?
SVAR: Det vet vi inte, även om vi vet att många flyktingar som kommer till Sverige just nu flyr från Syrien. Att hyra en lägenhet i Tväråbäck skulle bli ett erbjudande till familjer som nyss fått uppehållstillstånd i Sverige. Sedan är det familjerna själva som väljer var de vill hyra bland de alternativ som finns lediga, i Tväråbäck eller någon annanstans.

FRÅGA: Får flyktingarna gå före i förskolekön?
SVAR: Nej. Nytillkomna barn i förskoleåldern hamnar i kön på samma sätt som infödda barn.

FRÅGA: Vem betalar flyktingarnas hyra?
SVAR: De är hyresgäster och betalar själva. Skulle det uppstå problem med t ex utebliven hyra gäller samma regler som för alla hyresgäster.

FRÅGA: Hur hänger kollektivtrafikfrågan och lägenhetsfrågan ihop?
SVAR: En förutsättning för att Vännäs kommun ska söka statsbidrag för lägenheter i Tväråbäck är att det finns möjlighet att bo här utan att ha egen bil.

FRÅGA: Varför är det just TIF/Tväråbäckshus som ska bygga lägenheter?
SVAR: Naturligtvis kan andra bygga också; kommunen eller ett företag eller en privatperson eller vem som helst annars. Men det vi i TIF har att ta ställning till är ju om VI ska engagera oss i att få lägenheter till Tväråbäck.

Copyright © 2012-2024 TVARABACKSBYGDEN.SE

Allt material som kan ses på sidan är skyddat enligt upphovsrättslagen och ägs av Tväråbäcks Intresseförening och Idrottsförening (TIF & TIK), såvida inget annat är angivet.
Inget material på sidan får distribueras, överföras, återanvändas, spridas, modifieras eller användas på annat sätt än för privat bruk utan skriftlig tillåtelse av Tväråbäcks Intresseförening och Idrottsförening (TIF & TIK).

Webadministratör: Jim Nordlund
Webmaster: Tommy Dellmar

crossmenu