Guldkortskontrakt

Kontrakt gällande Guldkort samt Guldnyckel för Byarnas hus

 • Guldkort berättigar till en fast timme i veckan och fri tillgång till övriga lediga tider.
 • Kostnaden för Guldkort är för närvarande 1.200 kr (beslut årsmöte 100316).
 • TIF kan avboka guldtid vid egna arrangemang.
 • Guldkortet är ett familjekort och får användas av samtliga familjemedlemmar.
 • Nyckel kvitteras ut för varje guldkortsperiod, mot en depositionsavgift på 100 kr. Vid förekommen nyckel debiteras 600 kr.
 • Byarnas hus får bara användas för idrottsaktiviteter under guldkortstid.
 • TIF ansvarar inte för värdesaker eller ytterkläder.
 • Skada på anläggning eller inventarier som orsakats av guldkortsinnehavare ersätts av denne.
 • Guldkortsinnehavare ansvarar för att dörrar är låsta och fönster stängda när lokalen lämnas.
 • Rökning är förbjuden i Byarnas Hus. Alkoholförtäring får inte förekomma under guldkortstid.
 • Idrottsförbundets dopingpatruller ska ges tillträde till Byarnas Hus.
 • Bryter hyresgästen mot ordningsreglerna kan TIF besluta om omedelbar uppsägning av kontraktet.
 • Medlemskap i TIF är ett krav för att kunna teckna avtal.
 • I kontraktet ingår ett städtillfälle per termin.
 • Den som avsagt sig förnyelse av Guldkortstid men inte återlämnat nyckel inom 3 månader från årsskiftet faktureras 1.000 kr. Beslutet gäller från och med årsmötet 2009 (12 mars).
 • Målsman ansvarar för säkerheten när barn vistas i Byarnas hus. Barn och ungdomar bör därför inte vistas ensamma i lokalerna (medlemsmöte 080512).
 • Införandet av Guldnyckel till en kostnad som beslutas av årsmötet, för närvarande 1.000 kr. Med Guldnyckel har man inte någon egen bokad tid i Byarnas hus, i övrigt gäller samma regler som för Guldkortstid. Komplettering beslutat av årsmötet 100316.
Copyright © 2012-2024 TVARABACKSBYGDEN.SE

Allt material som kan ses på sidan är skyddat enligt upphovsrättslagen och ägs av Tväråbäcks Intresseförening, såvida inget annat är angivet.
Inget material på sidan får distribueras, överföras, återanvändas, spridas, modifieras eller användas på annat sätt än för privat bruk utan skriftlig tillåtelse av Tväråbäcks Intresseförening.

Webadministratör: Jim Nordlund
Webmaster: Tommy Dellmar

crossmenu