Uthyrningsreglemente för Byarnas hus

  • För lokalbokning och nyckelhantering ansvarar person som utses av Tväråbäckbygdens Intresseförening, TIF.
  • Föreningar som registrerat sig i Vännäs kommuns föreningsregister får 50 % hyresrabatt.
  • Företag, privatpersoner och föreningar från annan kommun betalar full taxa.
  • Tväråbäckbygdens föreningar har företräde vid bokning av lokalen.
  • Vid längre sammanhängande hyrestid, 10 månader eller längre, ges möjlighet att förhandla om särskild hyresrabatt.
  • Bokning bör göras minst sju dagar innan uthyrningsdagen.
  • Bokning för återkommande aktiviteter görs i god tid innan säsongstarten.
  • Avbokning ska meddelas snarast möjligt, dock minst tre dagar före bokad tid. Avbokas senare debiteras hyra.
  • Bryter hyresgästen mot ordningsreglerna kan uppsägning beslutas med omedelbar verkan.
  • TIF kan avboka hyresgäst för egna arrangemang.
Copyright © 2012-2024 TVARABACKSBYGDEN.SE

Allt material som kan ses på sidan är skyddat enligt upphovsrättslagen och ägs av Tväråbäcks Intresseförening och Idrottsförening (TIF & TIK), såvida inget annat är angivet.
Inget material på sidan får distribueras, överföras, återanvändas, spridas, modifieras eller användas på annat sätt än för privat bruk utan skriftlig tillåtelse av Tväråbäcks Intresseförening och Idrottsförening (TIF & TIK).

Webadministratör: Jim Nordlund
Webmaster: Tommy Dellmar

crossmenu