Sjöar & Bäckar

I bygden finns Jämteböle-Stärkesmark-Tväråns fiskevårdsområde.

Fiskevårdsområdet är till antalet vatten, det största inom Vännäs kommun.

I Långtjärn finns inplanterad regnbåge och röding.

I Tvärån kan man fiska Harr och Öring.

Dessutom finns ytterligare ett 10-tal vatten med i huvudsak gädda och abborre att fiska i.

Copyright © 2012-2024 TVARABACKSBYGDEN.SE

Allt material som kan ses på sidan är skyddat enligt upphovsrättslagen och ägs av Tväråbäcks Intresseförening, såvida inget annat är angivet.
Inget material på sidan får distribueras, överföras, återanvändas, spridas, modifieras eller användas på annat sätt än för privat bruk utan skriftlig tillåtelse av Tväråbäcks Intresseförening.

Webadministratör: Jim Nordlund
Webmaster: Tommy Dellmar

crossmenu