Bra att veta om Tväråbäcksbygden

Info från A-Ö

A

After work - kallade vi det förut men nu heter det Fredag i Byarnas hus. Fredag i byarnas hus anordnas med jämna mellanrum och annonseras i Tvärnytt och på intresseföreningens Facebook-sida. Mat och aktiviteter, ibland finns mat att köpa men också alltid möjlighet att ta med eget. Porslin, glas, bestick och mikro finns. Kom!

Aktivitetsansvariga är alla boende i bygden i samråd med Intresseföreningens styrelse.

Almanacka Tväråbäckbygdens Årskalender 2002-2017. Överblivna ex. finns alla årgångar. Kontakta Ulla-Britt Andersson 073-803 25 27 alt. 0935-330 19

Annonsera kan man göra på hemsidan och i Tvärnytt. Kontakta Sofia Nordlund, 0705 27 13 01

B

Bagarstugan i Jämteböle går att hyra för bakning från 7 maj till 30 november
Kostnad 175 kr – ved ingår. Kostnad 100 kronor om bagaren håller med ved.
Bankgiro: 5339-1173.
Vid bokning kontakta: Solveig Nilsson-Nurse 076-138 15 32, 420 77, eller Marianne Nilsson 070-571 96 51

Bredband finns i de flesta byarna. I centrala Tväråbäck har de flesta fibrer.

Byaföreningar finns. För att veta mera om Stärkesmark ring Ulla Karlsson 070-634 11 38 eller 300 30, Gullsjö ring Jan-Ola Wirth 070-569 40 41 eller 440 41, Jämteböle ring Gulli Bergström 072- 704 20 25 eller 420 25.

Byarnas Hus kan du boka hos Linda Stenberg 070-605 81 38
Att hyra Byarnas Hus kostar 100 kr/tillfälle för medlemmar och 300 kr/ tillfälle för icke medlemmar.
Du har även möjlighet att köpa guldkort eller guldnyckel, info under bokstaven G.

Byarnas Hus ägs av TIF. Så gott som alla intäkter vi får i form av hyra, försäljning av Tväråbäcksbygdens årskalender och Tväråbäcksbygdens pajbok, Ullmax kläder, järn & metallskrot insamlingar, caféträffar, loppisar, auktioner, lotteriförsäljning, fester m.m går till drift och underhåll.

D

Dieselpump finns uppställd på sågens mark. Ansökan om tankningskort gör Du hos Skellefte bränslen.

E

EFS Anna-Lena Öberg 070-564 57 68 eller 300 97 har mera information.

Elljusspår har vi som är 2,4 km, 1,5 km och 700 m för de yngsta. Utan belysning finns ett spår som är 5 km och ett längre spår som vänder i Brännfors. Spåren utgår från skolan i Tväråbäck. När det är snöfritt är det fint att jogga eller promenera längs elljusspåret.

F

Förskoleavdelning startade i januari 2012. Efter att verksamheten bedrivits i moduler i två år flyttade den in i skolans lokaler mars 2014.

Fiske. I bygden finns Jämteböle-Stärkesmark-Tväråns fiskevårdsområde. Fiskevårdsområdet är till antalet vatten, det största inom Vännäs kommun. I Långtjärn finns inplanterad regnbåge och röding. I Tvärån kan man fiska harr och öring. Dessutom finns ytterligare ett 10-tal vatten med i huvudsak gädda och abborre att fiska i.

Fiskekort Gå in på hemsidan iFISKE för information.
Kontaktperson, Bo Öberg, 076-142 53 58

Företag finns en del. NK Lundström och Agrisera är de största. Dessutom finns flera små- och soloföretagare.

G

Guldkort till Byarnas Hus kostar 600 kronor per termin (1/1–30/6 eller 1/7–31/12) eller 1200 kronor per år (1/1–31/12). Då får du boka en fast timme i veckan som är din.

Guldnyckel 1000 kr/år, men ingen fast tid, du får använda Byarnas Hus när det är ledigt. Du får egen nyckel. Städning minst en gång per termin är obligatoriskt för alla som har guldkort, eller Guldnyckel.

Gymmet i skolans källare bokas hos Linda Stenberg, 070-605 81 38

Gruppträning gör vi i Byarnas Hus  söndagar 18:00. Bastu efteråt för den som vill.

H

Hembygdsfest Jämteböleortens Bygdegårdsförening ordnar hembygdsfest i juli varje år. Se annons och hemsida.

Hemsida Gå in på www.tvarabacksbygden.se så får du läsa det mesta om bygden.

I

IOGT-NTO och UNF ordnar aktiviteter för barn och ungdomar. Kontakta Tina Engström, 300 31 för mer information.

M

Mulleskola. För tillfället har Mulleskolan tagit paus men är du intresserad, kontakta Gun Eriksson, 070-211 72 00.

Musikfest i Stärkesmark vartannat år med både namnkunniga artister och lokala förmågor. Palt, loppis, utställningar med mera är det också.

O

Orienteringsträning kommer att annonseras i Tvärnytt samt på föreningens Facebook-sida.

S

Skolan: Ingen skolverksamhet från och med hösten 2013 TYVÄRR!

Smultronställen i bygden finns dokumenterade och beskrivna på en cd-skiva.
Kontakta Emilia Häggblom 070-674 68 88

Stavgång. Barbro Johansson, 073-089 70 54 vet mer.

Studiecirklar ordnar vi ofta alltifrån finska till bokcirklar. Det gör vi tillsammans med något studieförbund. Läs Tvärnytt så ser du vad som är på gång.

T

TIF, Tväråbäcksbygdens Intresseförening

Det är TIF som ordnar det mesta i byn förutom idrottsaktiviteter som TIK håller i. Styrelsen är uppdelad i arbetsgrupper för olika evenemang. Exempel på dessa är Rysslandsgruppen och Kalendergruppen. Vill du vara med är det bara att du hör av dig till någon i styrelsen eller ringer upp den kontaktperson som meddelas i Tvärnytt.

För familjer är medlemsavgiften 100 kronor per år. För enskilda personer är medlemsavgiften 50 kronor.
Betala på bankgiro 5627-2107. Nyinflyttade bjuds på medlemskap sitt första år.

TIF, Styrelse

Andra kontaktombud:

TIK, Tväråbäcks Idrottsklubb

TIK anordnar flertalet aktiviteter för både vuxna och barn. Bland annat TIK i spåret tisdagskvällar, barngymnastik på onsdagar samt vuxen gruppträning  söndagar.

Gymmet, kontakta Linda Stenberg, 070-605 81 38

Medlemsavgiften är 30 kronor för barn, 50 kronor för vuxna (äldre än 18 år) eller för en familj 100 kronor. Ange namn och födelseår på talongen för samtliga personer. De uppgifterna är viktiga för att vi ska kunna få aktivitetsbidrag från kommunen. Betala på bankgiro 219-3316. Nyinflyttade bjuds på medlemskap det första året. Det är viktigt att ni som deltar i aktiviteter har betalat medlemsavgiften.

TIK, Styrelse

Tvärnytt är vårt eget byablad. Den kommer ut i början på varje månad och där ser du allt som händer i bygden. Vill du ha in något i bladet ringer du Sofia Nordlund 070-527 13 01 eller mejlar tvarnytt@gmail.com

TVÄRSAN - byns mötesplats i f.d missionshuset vi E12.
Här finns butik med ull & garner, lokalproducerade matvaror, hantverk m.m Och ett spinnrocksmuseum! Fika med hembakat serveras. Kaféet kan bokas för möten och sammankomster.
Jordkällaren, Ingrid 070-552 11 00
ForsbackaUll, Kia 073-811 46 84

Tväråbäckshus AB kontakt Lennart Engström, 070 219 51 61

Tväråbäckssångarna är bygdens egen sångkör. För närvarande är kören vilande men är du intresserad av att sjunga kontakta Maria Thellenberg 300 61.

U

Ungdomsgården Isbiten
Är tillfälligt pausad. Kontakta Kristina Ulvcrona, 070-651 54 56 för information

Utflyktsmål:
Snålltjärn (badplats),
Stärkesmarkssjön (grillstuga, badbrygga, båt för fiske),
Jämtebölesjön (fågeltorn, grillstuga, badbrygga, båt),
Linnévägen (vandringsled från Jämteböle till Spöland),
Gullsjön (grillstuga),
Långtjärn (grillstuga),
Skoterled upp till Gullhöjs´n i Gullsjö (storslagen utsikt, grillplats),
Orrböle (Nornan med mera, vandringsled, se anslagstavlan i Orrböle),
Sommarcafé onsdagar och söndagar i Tväråbäck.
Fiske kan bedrivas i de flesta sjöar. Se under rubriken ”Fiskekort”. Skoterleder finns, och dessa är märkta.

V

Valborgsfirande - intresseföreningen arrangerar brasa samt tipsrunda i samarbete med Tvärssan där det säljs fika bland annat.

Vaktmästare i Byarnas Hus: Hans-Olov Henriksson sammankallande hansolov.henriksson@gmail.com 076-652 15 93,

Villatomter Kontakta tekniska kontoret hos Vännäs kommun. Växeln har telefon 140 00.

Vännäs musik och teaterförening. Kontaktperson kommer inom kort.

Å

Återvinningsstation finns mittemot sågen. Här kan du lämna tidningar, kartong, batterier, hårda och mjuka plastförpackningar, metall och glas.

Copyright © 2012-2024 TVARABACKSBYGDEN.SE

Allt material som kan ses på sidan är skyddat enligt upphovsrättslagen och ägs av Tväråbäcks Intresseförening, såvida inget annat är angivet.
Inget material på sidan får distribueras, överföras, återanvändas, spridas, modifieras eller användas på annat sätt än för privat bruk utan skriftlig tillåtelse av Tväråbäcks Intresseförening.

Webadministratör: Jim Nordlund
Webmaster: Tommy Dellmar

crossmenu