Nyheter - Allmänt

Grillring och vindskydd vid grusplanen/isbanan/skidspåret

Föreningen planerar att förbereda en grillring med sittplatser och vindskydd, samt att iordningställa den gamla busskuren vid grusplanen för att exempelvis kunna byta till skridskor i. 

Bidrag kommer att sökas men arbetskraften måste komma främst ifrån boende i bygden. Arbetstillfällen annonseras i Tvärnytt och/eller på Facebook.

Planering för grillplats vid grusplanen

2022-10-08: Planering och städning inför arbete med ny grillplats vid grusplanen/skidspåret.


Arbetsgrupp för tågstopp i Tväråbäck

Det finns en arbetsgrupp för detta. Mer information om detta kommer att anslås här.


Hemsidan är igång igen

Men mycket finns kvar att göra. Har du förslag på uppdateringar/förändringar eller nyheter att anslå på hemsidan? Ring Jim Nordlund, 0727-42 55 33 eller skicka ett mejl till Jim Nordlund 

Copyright © 2012-2024 TVARABACKSBYGDEN.SE

Allt material som kan ses på sidan är skyddat enligt upphovsrättslagen och ägs av Tväråbäcks Intresseförening, såvida inget annat är angivet.
Inget material på sidan får distribueras, överföras, återanvändas, spridas, modifieras eller användas på annat sätt än för privat bruk utan skriftlig tillåtelse av Tväråbäcks Intresseförening.

Webadministratör: Jim Nordlund
Webmaster: Tommy Dellmar

crossmenu